IMF: bezuinigingen aanpassen aan economie

Economie
door anpdinsdag, 09 oktober 2012 om 5:52
welingelichtekringen header 1
TOKIO (ANP) - Het tempo waarin landen bezuinigingen doorvoeren moet worden aangepast aan de economische omstandigheden. Dat stelde de hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Olivier Blanchard, dinsdag in Tokio. ,,We kunnen ons beter richten op structurele doelen, dan op cijfermatige'', zei Blanchard over het tempo waarin landen hun financiën op orde moeten krijgen. Op die manier zouden landen in staat zijn om in economisch slechte tijden de uitgaven aan bijvoorbeeld uitkeringen te laten doorlopen, zodat de economie niet verder in de put wordt gedrukt. Het advies van Blanchard geldt vooral voor landen die nog altijd het vertrouwen genieten van de financiële markten, zoals Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. Bezuinigingen zijn daar uiteindelijk onvermijdelijk om te voorkomen dat de staatsschuld verder groeit. ,,Maar de belangrijkste vraag is in welk tempo er moet worden bezuinigd'', stelde Blanchard. ,,Als de druk vanuit de markten niet te hoog is, dan moet je niet te snel willen gaan. Volgens ons is een langzame, maar gestage aanpak dan het beste.'' Het IMF is bezorgd over de negatieve gevolgen die de vele bezuinigingen in de zuidelijke eurolanden hebben op de economische groei. Doordat hun economie veel harder krimpt dan verwacht, moeten die landen steeds dieper snijden om toch nog aan hun begrotingsdoelen te voldoen. Een minder grote nadruk op die cijfermatige doelen zou landen in staat moeten stellen de economische gevolgen van bezuinigingen te verzachten. ,,Als de groei tegenvalt zijn dan geen nieuwe maatregelen nodig die de zaken alleen maar verergeren'', aldus Blanchard. De Franse econoom wees er ook op dat de doelen voor Portugal, dat noodkredieten krijgt van Europa en het IMF, onlangs zijn aangepast met het oog op de recessie in dat land. ,,Dat moeten we vaker kunnen doen als het nodig is.''