Is de zesurige werkdag nu wel of geen goed idee?

Economie
door Admin
vrijdag, 19 augustus 2016 om 15:58
welingelichtekringen header 1
In zijn er steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties die de zesurige werkdag invoeren. Werknemers vinden het heerlijk, maar is het ook goed voor de economie? De Zweden zelf geloven dat de productiviteit op een zesurige werkdag zoveel hoger ligt dat het compenseert voor het afgenomen aantal werkuren. Bovendien zijn er meer : zo wordt het beschikbare werk beter verdeeld en zijn werknemers gelukkiger. "In zekere zin is het best slim", zegt arbeidseconoom aan Tilburg University Ronald Dekker tegen . "De hoop is dat de productiviteitswinst genoeg compenseert zodat de macro-economie er niet op achteruit gaat", gaat Dekker verder. Toch zien economen ook bezwaren. "Zij zijn vaak als de dood dat het aanbod van arbeid krimpt." Dat is niet per se nodig. "Kinderen hoeven ook niet meer te werken, net als ouderen. Dat heeft het arbeidsaanbod ook beperkt, maar heeft ons toch veel gebracht." De zesurige werkdag is overigens niet voor elk land geschikt. "Dit kan alleen werken in landen waar de productiviteit en het inkomen hoog is." Voor Nederland zou het bijvoorbeeld best een goed idee kunnen zijn. "De Zweedse arbeidsmarkt en die van Nederland lijken op elkaar."
Bron(nen): RTL Nieuws