Meer geschillen op de werkvloer en burenruzies over verbouwing

Economie
door anp
donderdag, 11 juli 2024 om 1:28
anp110724011 1
TILBURG (ANP) - Nederlanders raken vaker verwikkeld in een geschil op de werkvloer of een burenruzie. Het totaal aantal juridische hulpvragen nam in de eerste helft van dit jaar met 2 procent toe naar ruim 61.000 meldingen, signaleert Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR).
De rechtshulpverlener ziet dat werknemers steeds mondiger worden, als gevolg van de grote tekorten op de arbeidsmarkt. Ook is volgens SAR al jaren sprake van een "verharding van de verhoudingen tussen burgers". Het aantal werkgerelateerde hulpvragen steeg met 8,1 procent naar 14.073 meldingen. "In veel sectoren is sprake van enorme personeelstekorten. Als het over ziekte en re-integratie gaat, zien we dan ook vaker dat de grote werkdruk de oorzaak is van ziekteverzuim", zegt Pablo Wilke, gespecialiseerd jurist arbeidsrecht bij SAR.
"Daarnaast worden medewerkers mondiger en zijn zij eerder geneigd op zoek te gaan naar ander werk als zij zich op hun werkplek niet prettig voelen", aldus Wilke. "Ook registreren we erg veel geschillen over disfunctioneren. Vermoedelijk is het in deze markt lastiger voor werkgevers om goed gekwalificeerd personeel te vinden."
Ook het aantal geschillen tussen buren nam met 9 procent flink toe. "Als gevolg van de grote schaarste op de woningmarkt kiezen veel mensen ervoor hun woning te verbouwen of verduurzamen. Dit kan tot gevolg hebben dat buren hiervan overlast ervaren", verklaart Stijn Bouwmeester, gespecialiseerd jurist wonen & leven civiel, de toename.
"Ook de nieuwe Omgevingswet speelt mogelijk een rol bij de toename van zulke conflicten", denkt hij. "Zo zijn er veel situaties waarin dingen die eerder niet mogelijk waren nu wel toegestaan, zoals dichter tegen de voorerfgrens aanbouwen. Buren kunnen hierdoor vaker met elkaar in conflict komen."