Naar maar waar: we denken dat arme mensen minder pijn hebben

Economie
door Jeannette Kraswoensdag, 29 september 2021 om 10:15
133782139
We geloven dat arme mensen minder pijn ervaren dan rijke mensen. Dientengevolge krijgen ze door artsen ook minder medicijnen voorgeschreven. Dat blijkt uit een reeks psychologische experimenten.
Er is al eerder onderzoek gedaan waaruit blijkt dat zwarte Amerikanen systematisch ondergediagnosticeerd worden en een minder goede behandeling krijgen. Ook zijn er studies die aantonen dat de pijn van vrouwen structureel wordt onderschat.
Tien experimenten met in totaal 1500 deelnemers laten nu zien dat ook van arme mensen in het algemeen wordt gedacht dat ze minder pijn hebben. De deelnemers dachten bijvoorbeeld dat een ober minder pijn heeft dan een advocaat. Daarbij speelde ras of geslacht geen rol.
"Als je weet wat de sociaaleconomische status is van een vriend, kennis, of vreemde kan dat invloed hebben op hoeveel pijn je denkt dat de ander heeft en dus hoeveel hulp je moet bieden," zegt psycholoog Kevin Summers van de universiteit van Denver tegen PsyPost.
"Zo zal een passant minder snel hulp bieden aan iemand met een lage status die op de stoep is gevallen. Iemand zal eerder denken dat een arme vriend 'leert omgaan' met een verwonding in plaats van naar de dokter te gaan en een baas zal een zieke medewerker, die arm is, minder lang betaald verlof geven."
Minder medicijnenDe studie, die in het Journal of Experimental Social Psychology verscheen, begon met een simpele test om te zien hoe iemand de pijn van een ander beoordeelt enkel op basis van zijn status. Degenen met een laag opleidingsniveau of een laag inkomen hadden volgens de deelnemers minder pijn dan degenen met duidelijk hoge inkomens of een hoger opleidingsniveau. Zelfs als ze zeiden dat ze zich op exact dezelfde manier pijn hadden gedaan.
Andere experimenten toonden aan dat mensen denken dat wie een lagere status heeft meer gehard is door het leven en daardoor beter tegen pijn kan. Niet alleen gewone deelnemers, ook artsen en verpleegkundigen denken er zo over: ze schrijven armere mensen structureel minder pijnmedicatie voor dan anderen.
Bron(nen): Science Alert