Banken steken nog steeds veel geld in fossiele energie

Economie
door anp
dinsdag, 26 oktober 2021 om 6:00
50769076 m
Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen steken nog altijd veel meer geld in fossiele energie dan in duurzame energie. Dit ondanks zorgen over de impact van de uitstoot van broeikasgassen op het klimaat. Dat melden Oxfam Novib en Milieudefensie op basis van de Eerlijke Geldwijzer.
Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hadden volgens het rapport eind vorig jaar 88 procent van hun beleggingen in de energiesector in kolen, olie en gas zitten. Het gaat dan om ruim 34 miljard euro.
ING zou met ruim 9 miljard euro de grootste Nederlandse kredietverlener van de energiesector zijn in de afgelopen drie jaar. Driekwart van dat geld ging naar fossiel. De bank zegt als grootste bank van Nederland ook de grootste portefeuille energieleningen te hebben. Dat geldt volgens ING voor zowel fossiele als hernieuwbare energie. De bank heeft zich in augustus verbonden aan de klimaatdoelstelling van Parijs en zegt dat zijn portefeuille aan investeringen in de olie- en gassector in 2025 12 procent kleiner zal zijn dan in 2019. "Daarmee doen we recht aan de vraag naar energie die voor een groot deel nog altijd fossiel gedreven is, én aan de klimaatdoelen van Parijs."
Verzekeraars
Verzekeraars Allianz en Aegon hadden respectievelijk 90 procent en 93 procent van hun energiebeleggingen in fossiel zitten. Allianz wijst erop dat het steeds meer in hernieuwbare energie investeert, maar dat er nog niet genoeg duurzame projecten zijn om in te beleggen. "Webeleggen meer in hernieuwbare energiebronnen dan welke andere partij dan ook in Nederland", zegt een woordvoerder.
Ook Aegon laat weten bezig te zijn om de transitie te maken naar hernieuwbare energie. "We realiseren ons terdege dat, ondanks onze inspanningen in de afgelopen jaren, er meer van ons wordt verwacht op het gebied van de energietransitie en klimaatbeleid", aldus een woordvoerder van Aegon. Bij de grote pensioenfondsen ABP (86 procent) en PFZW (83 procent) liggen de percentages energiebeleggingen in fossiel wat lager.
COP26
Het rapport komt in aanloop naar de COP26-klimaatconferentie, die in november in het Schotse Glasgow wordt gehouden. VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.
De Eerlijke Geldwijzer is opgesteld door Profundo, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Opdrachtgevers zijn Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.