Streefcijfer vrouwen aan de top nog ver weg

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2014 om 8:45
streefcijfer vrouwen aan de top nog ver weg1410418099
Er werken nog steeds veel minder vrouwen in het bestuur van bedrijven dan de overheid wil. Het streefcijfer van 30 procent wordt bij lange na niet gehaald. Er zijn vorig jaar maar iets meer vrouwelijke bestuursleden en commissarissen bijgekomen, zo blijkt uit een onderzoek dat donderdag is aangeboden aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het percentage vrouwen in de raden van bestuur van bedrijven nam vorig jaar met 1,5 procentpunt toe tot 8,9 procent. Het aandeel vrouwelijke commissarissen groeide met 1,4 procentpunt naar 11,2 procent. Respectievelijk voldeden slechts 13,5 en 16,6 procent van de ruim 800 onderzochte bedrijven aan het streven van de overheid.
In het huidige tempo duurt het nog tot 2028 voor de raden van bestuur voor ten minste 30 procent uit vrouwen bestaan, staat in het rapport dat is gemaakt in opdracht van de commissie 'Monitoring talent naar de top'. Voor de raden van commissarissen zal het nog tot 2027 duren voor dit streefcijfer is bereikt.