"Tientallen harde jaren bezuinigingen op komst"

Economie
door Admin
dinsdag, 07 juli 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Snelle en zware ingrepen zijn nodig om de overheidsfinanciën in het gareel te houden. Er tekenen zich tientallen jaren van bezuinigingen af, zeggen vooraanstaande Nederlandse economen. In het tempo van Bos zal het niets worden, dus zal er veel steviger moeten worden ingegrepen. De laatste CPB-raming voorspelt een tekort van 6,7% in 2010. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om dit na 2011 met 0,5% per jaar terug te brengen. 'Dit betekent dat je 13 jaar nodig hebt om in de zwarte cijfers te komen rekent Niels Visser, econoom van Rabobank, voor. 'Bos presenteert het als ambitieuze doelstelling, maar er moet veel sneller worden ingegrepen.' De overheidsfinanciën komen ook volgens Lans Bovenberg, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg, meerdere decennia in het gedrang. De regering streefde in het pre-crisistijdperk naar een overschot van 1% in 2011. Gezien de demografische ontwikkeling is zonder verandering in de huidige uitgaven of lastenverzwaringen vanaf 2011 zelfs een overschot van 3% noodzakelijk. 'Evenwicht was met het oog op de vergrijzing al niet afdoende. Nu moeten we eerst tien jaar bezuinigen om het tekort weg te werken. Dan slaat de vergrijzing echt toe en komen er tien jaar van bezuinigingen bovenop.' De bezuinigingen moeten beginnen zodra er sprake is van enig herstel. 'Nu geforceerd bezuinigen zou desastreuze gevolgen hebben', zegt Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar daarna zijn onomkeerbare, snelle en harde maatregelen noodzakelijk.