Uitstoot CO2 iets gestegen

Economie
door anp
woensdag, 14 november 2018 om 10:39
uitstoot co2 iets gestegen1542189377
De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in Nederland is in het derde kwartaal iets toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huishoudens en de dienstensector stootten minder van het broeikasgas uit, omdat ze minder aardgas verstookten voor verwarming. De transportsector, industrie, landbouw en energiebedrijven produceerden juist meer uitstoot.
De totale emissie van CO2 lag het voorbije kwartaal 0,1 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het was de afgelopen zomer veel warmer dan in het derde kwartaal van 2017. Als de effecten van dat uitzonderlijk warme weer op bijvoorbeeld energieverbruik buiten beschouwing worden gelaten, was de uitstoot 0,8 procent hoger op jaarbasis.
De stijging van de CO2-uitstoot hangt volgens het statistiekbureau vooral samen met de groei van de economie. Zo nam de activiteit toe in de petrochemische industrie, die goed is voor aanzienlijk deel van de uitstoot. Ook de transportsector deed een duit in het zakje. Doordat er meer vrachtwagens op de weg reden, steeg de uitstoot van deze bedrijfstak met 1 procent.
Niettemin steeg de uitstoot van CO2 minder hard dan het bruto binnenlands product. Dat wijst er volgens het CBS op dat er zuiniger wordt omgegaan met fossiele brandstoffen.