Wat kost de opvoeding van een kind?

Economie
woensdag, 26 september 2018 om 15:44
welingelichtekringen header 1
Het is een veel gestelde vraag op Google: wat kost een kind? Dat hangt natuurlijk voor een deel van jezelf af. Koop je een nieuwe kinderwagen of een tweedehands exemplaar en moeten ze het rijbewijs zelf betalen of niet? Toch zijn er veel kosten die voor iedereen hetzelfde zijn. Ze zeggen wel eens: een kind groot brengen kost ongeveer een ton. Dat is ruim geschat volgens het Nibud. Die rekent ongeveer 80.000 euro per kind. De fase tot twaalf jaar kost zo'n 50.000 euro. In de periode tussen twaalf en achttien komt daar nog eens 30.000 euro bij, zo raamt de consumentenorganisatie. Reken je de studiekosten ook nog mee dan ga je ruim over die ton heen. Daarvoor gaat het Nibud, zeker sinds de afschaffing van de studiebeurs, uit van 30.000 euro. Het CBS rekent met percentages en adviseert om voor het eerste kind 17 procent van het netto-inkomen te reserveren. Komt er een tweede kind bij dan stijgt dit percentage naar 26 procent. Drie kinderen kosten een derde van je inkomen. Bij een gemiddeld inkomen komen die bedragen dan ongeveer op hetzelfde neer als waar het Nibud vanuit gaat. Je krijgt een beetje hulp van de overheid om je kind te bekostigen. De kinderbijslag bedraagt 201,05 euro per kwartaal voor kinderen tot vijf jaar. Zijn ze tussen de vijf en twaalf jaar dan ontvang je per huishouden 244,13 euro. In de laatste fase tot 17 jaar is dat 287,21 euro. Stel je hebt dus twee kinderen onder de vijf dan ontvang je 134 euro per maand. Eventueel is er voor de lagere inkomens nog een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Die zijn hier niet meegeteld. Wat meestal niet wordt meegerekend zijn gederfde inkomsten. Ouders gaan vaak minder werken als er een kind wordt geboren. In België is dat in een onderzoek van onder meer de KU Leuven wel meegenomen. In deze studie verdeelden ze de kosten van een kind in drie delen: de kindkosten, zoals kleren, luiers en eten, de gezinskosten, zoals een groter huis, een ruimere auto en duurder internet en de tijdkosten dus de uren die je anders gewerkt zou hebben. De onderzoekers becijferden dat de gemiddelde tijdkosten voor een Vlaams gezin neerkomen op 1.334 euro per maand. Ze gaan er dan vanuit dat ouders samen maandelijks 28,5 uur minder betaald werk verrichten. De gezinskosten komen in Vlaanderen neer op 1.180 euro en de kindkosten worden geraamd op 918 euro. Ze benadrukken dat de verschillen groot zijn. Bij een goed verdienend koppel met één kind gaat 21 procent van het budget op aan het kind, bij een alleenstaande ouder met twee volwassen kinderen is dat 63 procent. De Belgische wetenschappers gaan daarbij uit van het Vlaams gemiddelde van 1,7 kind per gezin. Vergelijk je dat met de Nederlandse berekening dat twee kinderen ongeveer 26 procent van het netto-inkomen per huishouden kosten, dan lijkt een kind in België duurder te zijn. Immers een modaal inkomen in Nederland bedraagt netto 2.152 euro per maand. Stel je gaat uit van anderhalf netto-inkomen per gezin, dan zit je ongeveer op 3.225 euro. Dan zouden de kindkosten in een gezin van twee kinderen neerkomen op 838,50 euro. Dit zijn uiteraard allemaal gemiddeldes van gemiddeldes en die zeggen tegelijkertijd heel veel en heel weinig. Maar laat het indicatie zijn voor wat je kwijt bent aan het grootbrengen van je kroost. En troost je met de gedachte: bij onze zuiderburen is het waarschijnlijk duurder.
Bron(nen): Nibud CPB HLN