Een stapje omhoog op de sociale ladder: Nederland scoort uitstekend

Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Dat geldt nog steeds in heel veel landen blijkt uit een rapport van het Wereld Economisch Forum.

De sociale mobiliteit verschilt sterk per land. De Scandinavische landen scoren traditioneel gezien hoog, maar ook Nederland doet het met een zesde plaats uitstekend.

De wereldwijde sociale mobiliteitsscore toont de mogelijkheid van een kind om het beter te hebben dan de ouders. Om dat te beoordelen is gekeken naar factoren als onderwijs, technologie, zorg en beleidsmaatregelen op dit gebied. Vooral in landen die zich snel ontwikkelen, zoals China en India, is de sociale mobiliteit beperkt, maar ook de Verenigde Staten scoort met een 27ste positie niet bijster goed.

Infographic: Social Classes More Fixed in World's Largest Countries | Statista