Door corona halveerde bevolkingsgroei

In 2020 nam het aantal Nederlanders slechts met 63.000 toe. Het jaar ervoor groeide de bevolking nog met 132.000 mensen. De reden is een trieste: door corona bleven de grenzen gesloten en overleden meer mensen.

De cijfers zijn afkomstig van het CBS, dat zelf verwachtte dat Nederland nu 17,5 miljoen inwoners zou tellen, maar dat cijfer is niet gehaald. Vooral in de eerste golf oversteeg het aantal sterfgevallen het aantal geboortes en kwamen er vrijwel geen migranten naar ons land. Ook verhuisde bijna niemand naar het buitenland.

In totaal kwamen er 59.000 mensen meer naar Nederland dan er vertrokken. Er werden slechts 4000 meer kinderen geboren dan er mensen overleden.