Het is ook akelig om bij de Belastingdienst te werken

Bij de Belastingdienst is sprake van een onveilige werkcultuur. De sfeer is zo vijandig dat er geen ruimte is voor ambtenaren om misstanden aan te kaarten. Als medewerkers van burgers horen over zaken die niet kloppen durven ze die lang niet altijd aan hun bazen te zeggen, Want die vinden dat burgers teveel zeuren.

De sfeer is zowel bij de afdeling Toeslagen als bij de Belastingtelefoon niet goed.

NRC heeft een nog ongepubliceerd rapport in handen, waaruit blijkt dat meldingen van medewerkers over misstanden of onregelmatigheden zijn genegeerd. In opdracht van de Tweede Kamer is het onderzoek door twee juristen uitgevoerd. Zij concludeerden dat het werkproces van de Belastingdienst ervoor zorgt dat onopgeloste problemen blijven liggen.

Ambtenaren die toch een melding willen maken, krijgen te horen dat ze hun carrière in gevaar brengen. Medewerkers en leidinggevenden lijken mijlenver uit elkaar te staan. Schrijnende verhalen van burgers worden door managers niet serieus genomen.

Daarnaast krijgen medewerkers te horen dat ‘de wet- en regelgeving nou eenmaal zo is’. Tijdens het onderzoek van de juristen merkten zij ook dat sommige medewerkers (ook in leidinggevende functies) niet eens een boekje open wilden doen uit angst voor de gevolgen.

Het ministerie van Financiën stelt in een reactie dat “het rapport van de raadspersonen duidelijk maakt dat we nog niet zijn waar we willen zijn. Het ministerie betreurt het dus ten zeerste dat sommige medewerkers hun melding bij de raadspersonen niet hebben doorgezet, omdat ze gevolgen vreesden.”

Bron(nen):   NRC