Studie: Als we moe zijn vinden we andere mensen minder betrouwbaar

Een slaaptekort maakt ons niet alleen chagrijnig, het heeft ook invloed op hoe we andere mensen zien, zo blijkt uit een kleine Zweedse studie.

De onderzoekers van de Uppsala University lieten enkele tientallen studenten een nacht overslaan, een controlegroep kreeg wel acht uur slaap. De slapelozen bleken zo'n 10 procent korter naar andere mensen te kijken. Ook vonden ze boze gezichten minder betrouwbaar dan normaal en neutrale gezichten waren minder aantrekkelijk in de ogen van degenen die een slaaptekort hadden.

"Aangezien gezichtsuitdrukkingen cruciaal zijn om de emotionele staat van anderen te begrijpen, kan een kortere blik op andermans gezicht ertoe leiden dat emoties verkeerd worden geïnterpreteerd," zegt onderzoeker Lieve van Egmond van de Uppsala University.

"Dat mensen met een slaaptekort in ons experiment boze gezichten als minder betrouwbaar beschouwden en gezonde neutrale gezichten als minder aantrekkelijk wijst erop dat slaaptekort kan worden geassocieerd met een negatiever beeld van anderen," vult neurowetenschapper Christian Benedict aan. "Het kan leiden tot minder motivatie om sociaal contact aan te gaan."

Het is al langer bekend dat een slaaptekort slecht is voor onze aandachtspanne en de interpretatie van emoties. Grotere studies met meer proefpersonen over een langere periode zijn echter nodig om echt te kunnen achterhalen welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt.