In deze EU-landen groeit de bevolking keihard (en in andere landen krimpt hij juist)

Eurostat heeft de cijfers van de Volkstelling 2021 in prachtige (interactieve) kaartjes tegen de cijfers van 2011 uitgezet. De Nederlandse bevolking is in tien jaar met 5 procent gegroeid. Er zijn grote verschillen te zien binnen Europa en binnen Nederland.

Zestien EU-landen laten bevolkingsgroei zien tussen 2011 en 2021. Het inwonertal van de dwergstaatjes Luxemburg (+26%) en Malta (+24%) is het hardst gestegen, maar ook Zweden (+10%) is populair.

Aan de andere kant van het spectrum zitten landen als Litouwen (-8%), Letland (-9%), Kroatië (-10%) en Bulgarije (-11%). In laatstgenoemde landen zijn er regio's waar een bevolkingskrimp van 25 procent heeft plaatsgevonden.

Veel regio's in Oost-Europa, Italië, Portugal en Spanje lopen leeg, zoals duidelijk te zien is op de volgende kaart van Eurostat, gedeeld door demograaf Ruben van Gaalen van het CBS: 

Op de animaties is de trek van platteland naar stad duidelijk in beeld gebracht. Overal in Europa is sprake van verstedelijking, en zeker ook in Nederland (rood is toename bevolking, blauw is afname):