Russische hackers kraken elektronisch patiëntendossier

Russische hackers hebben zich toegang verschaft tot het elektronisch patiëntendossier van een Australische huisartsenpost. Alle gegevens zijn onleesbaar gemaakt door ze te versleutelen. De hackers willen de gegevens pas weer leesbaar maken als een 'losgeld' is betaald van 4000 dollar. Dat bedrag past bij Russische hackers: die gaan voor veel overvallen en relatief kleine afkoopsommen om hun omzet te maximeren, De praktijk waarom het gaat is de Miami Family Medical Centre; eigenaar David Wood dacht dat gewone anti-virussoftware voldoende was voor afdoende bescherming. De Russen pogen niet om de Australische eigenaren van het dossier af te persen met de dreiging privacygevoelige informatie te onthullen. Ze beperken zich tot het onbruikbaar maken van het dossier. Het heeft pas weer nut als er is betaald en de versleuteling ongedaan is gemaakt Het geval van de Russische hackers en de Australische artsen komt op het moment dat in Nederland de discussie woedt over de wenselijkheid of onwenselijkheid van een elektronisch dossier waarin alle gegevens van patiënten bereikbaar zijn voor alle medische professionals waarmee die patiënten van doen hebben. Het elektronisch patiëntendossier kent zowel voor- als tegenstanders. Discussie over het EPD is fundamenteel en veelal heftig. Voorstanders benadrukken de voordelen van het snel beschikbaar hebben van patiëntinformatie ten behoeve van diagnosestelling of het voorkomen van vermijdbare problemen zoals conflicterende medicijnen. Tegenstanders benadrukken het privacy-risico van misbruik van medische gegevens door bijvoorbeeld zorgverzekeraars of media.
 

Bron(nen):   The Next Web      

4 Reacties Doe mee met de discussie →