Opmerkelijk: Trage wandelaars sterven eerder

Hoe sneller je wandelt, hoe minder snel je veroudert, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat verschil is al op 45-jarige leeftijd te zien.

Om precies te zijn gaat het om je hoogste wandelsnelheid zonder dat je rent. Wie als kind een traag wandeltempo heeft, blijkt op 45-jarige leeftijd sneller verouderd te zijn dan wie harder loopt. Hersenen, longen, tanden en het immuunsysteem bleken in een slechtere conditie bij de langzame lopers.

Er is al eerder een verband aangetoond tussen wandeltempo en veroudering, maar niet eerder bij zulke jonge mensen. "Wat echt opmerkelijk is, is dat we dit al zien bij 45-jarigen, niet bij de ouderen bij wie we dit soort dingen normaal meten," zegt hoofdonderzoeker Line J.H. Rasmussen van Duke University.

Ook opvallend: de tests op het gebied van IQ, taalbegrip, frustratietolerantie, motorische vaardigheden en emotiecontrole, die mensen op driejarige leeftijd maakten, konden al voorspellen wie de langzame lopers zouden zijn op 45-jarige leeftijd. "Artsen weten dat langzame lopers in hun zeventiger en tachtiger jaren geneigd zijn eerder te overlijden, maar deze studie laat zien dat traag wandelen al decennia eerder voor vroegtijdige veroudering zorgt," aldus professor Terrie E. Moffitt van King's College London.

De data zijn afkomstig van een longitudinale studie van bijna duizend mensen die in een bepaald jaar in het Nieuw-Zeelandse Dunedin zijn geboren. Ze zijn hun hele leven op gezette tijden getest en onderzocht tot ze dit jaar 45 werden. De resultaten verschenen in vakblad JAMA Network Open.

Bron(nen):   Science Daily