‘Stikstofuitstoot ook niet goed voor nieren’

Een hoge uitstoot van stikstof is niet goed voor de nieren, meldt de universiteit van Groningen. Dat blijkt volgens een woordvoerder uit een onderzoek onder ruim 143.000 inwoners van Noord-Nederland.

"Er bleken in Noord-Nederland significante verschillen te zijn tussen regio’s in de mate waarin chronische nierschade voorkomt. Deze verschillen waren niet goed te verklaren door bekende risicofactoren als leeftijd, hoge bloeddruk en suikerziekte. Uit de ruimtelijke analyses bleek blootstelling aan stikstofdioxide een belangrijke factor te zijn. Hoe groter de blootstelling aan stikstof was, des te lager was de nierfunctie."

Er is geen reden tot grote paniek, blijkt uit een toelichting van hoogleraar nierziekten Gerjan Navis. Er zijn kleine verschillen waargenomen, waarbij het gebied rond Emmen er het slechtst af kwam en dat rond Buitenpost (Friesland) het best. Maar al met al is het "gelukkig niet zo erg. Het is niet de schuld van de boeren dat de dialyseafdelingen vol liggen", verzekert ze. Ze verwijst naar de medeonderzoeker Qing Qing Cai, die uit het zwaar vervuilde Peking afkomstig is. " 'Jullie hebben helemaal geen luchtvervuiling', zei ze."

Luchtvervuiling door stikstofdioxide is vooral afkomstig van verkeer en vervoer. Ook de industrie draagt bij aan de uitstoot. De stikstofuitstoot van de landbouw zit niet zozeer in stikstofdioxide, maar in ammoniak uit mest. De onderzoekers maakten in hun studie gebruik van een data- en biobank waarin informatie over de gezondheid van drie generaties inwoners van Noord-Nederland gedurende dertig jaar wordt verzameld.