Gezondheidsraad: Loden waterleidingen kunnen leiden tot lager IQ bij kinderen

Loden waterleidingen blijken schadelijker dan gedacht. Ook lage concentraties zijn ongezond, met name voor jonge kinderen. De Gezondheidsraad adviseert dan ook het kabinet om subsidies toe te kennen voor het vervangen van de leidingen.

De lage concentraties lood kunnen schadelijk zijn voor ongeborenen, zuigelingen en kinderen tot zeven jaar oud. Langdurige loodinname kan leiden tot een afname van het IQ met 2 tot 5 punten. Vooral baby's die flesvoeding krijgen, lopen risico.

Er zijn in Nederland nog zo'n 100.000 tot 200.000 oude woningen met loden leidingen. In de pijpen kunnen kleine looddeeltjes loskomen en in het drinkwater belanden. Volgens het RIVM lopen tienduizenden kinderen en duizenden zwangere vrouwen gevaar. De Gezondheidsraad adviseert hen om water uit flessen te drinken.