Nederlanders in 40 jaar tijd stuk langer én zwaarder

Zelfs in de laatste veertig jaar nog is de Nederlander behoorlijk veel langer geworden. De Nederlandse man is nu gemiddeld 1,81 meter. Dat is 3,8 centimeter meer dan in 1981. Vrouwen zijn gemiddeld 1,67 meter, anderhalve centimeter meer dan bijna vier decennia geleden.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Opmerkelijk is dat mannen harder 'groeien' dan vrouwen. De gemiddelde man is 14 centimeter langer dan de gemiddelde vrouw. Dat verschil is sinds 1981 met 2,3 centimeter toegenomen. Ook opvallend: inwoners van Limburg en Noord-Brabant zijn drie centimeter kleiner dan Groningers en Friezen.

Kijk je naar het gewicht dan is het verschil tussen mannen en vrouwen juist andersom: vrouwen zijn relatief zwaarder geworden dan mannen sinds 1981. Vrouwen wegen 4,7 kilo meer per toegenomen centimeter, mannen 2,3 kilo. Mannen zijn gemiddeld 85 kilo, bijna 9 kilo meer dan 38 jaar geleden. Vrouwen wegen 72 kilo. Dat is 7 kilo meer dan in 1981.