PVV opent fraudeloket zorg

Te hoge declaraties, behandelingen voor patiënten die niet bestaan en fraude met het persoonsgebonden budget (pgb). Tweede Kamerlid Reinette Klever (PVV) wil er al van af, helemaal nu er volgens internationaal onderzoek jaarlijks voor gemiddeld 5 miljard euro in de Nederlandse zorg wordt gefraudeerd.

De PVV opent dinsdag een internetloket waar mensen vermoedens van fraude kwijt kunnen (www.fraudeloketzorg.nl). ,,Als we dit geld kunnen terughalen, zou bijvoorbeeld de zorgpremie bijna kunnen halveren’’, becijfert Klever, die eerder bij minister Edith Schippers (Volksgezondheid) al aandrong op een meldplicht bij vermoedens van fraude in de zorg.

,,Er wordt gefraudeerd. Geld dat voor zorg is bedoeld gaat nu niet naar de zorg, maar belandt in iemands zakken’’, aldus Klever. Zij stelt: ,,Wij willen geen zorg afpakken, maar fraude aanpakken’’.

Als het aan haar ligt, gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) actiever controleren in bijvoorbeeld ziekenhuizen en boetes uitdelen als de administratie niet klopt. ,,Er zijn zo veel signalen, maar de minister maakt er onvoldoende werk van en de NZa loopt achter de feiten aan.’’

Klever wil alle fraude, van groot tot klein, aanpakken. ,,Er is nu een verkeerde prikkel: de rekening gaat naar de zorgverzekeraar, die kan niet alles checken en betaalt. Het is beter om de rekening altijd eerst naar de patiënt te sturen. Die weet wat er is gebeurd en kan controleren of er rare dingen op staan’’.

Voorbeelden van hoe het dus niet moet, heeft ze al. ,,We hebben 'oorsmeergate’, waarbij 1000 euro werd gerekend voor het uitspuiten van oren. Iemand kreeg een rekening van 3000 euro na een consult van een half uur bij de specialist. En waarom is een ooglidcorrectie een paar honderd euro duurder als de verzekering de ingreep dekt?’’

De PVV verzamelt de komende tijd meldingen over fraude in de zorg en biedt die later aan aan minister Schippers. De bewindsvrouw beloofde bij de begrotingsbehandeling dat ze de Kamer dit jaar informeert over verscherpt toezicht op de manier waarop de zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd. Ook kondigde ze een risicoanalyse aan naar mogelijke fraude in de geestelijke gezondheidszorg en medisch specialistische zorg.