Minder dan 6 uur slaap verstoort de genen in je lichaam

Slaap je een week lang krap zes uur per nacht dan worden honderden genen verstoord die belangrijk zijn voor een goede gezondheid, met inbegrip van genen die verband houden met stress en het bestrijden van ziekten. Bij te weinig slaap blijken meer dan zevenhonderd genen harder of juist minder hard te gaan werken, blijkt uit nieuw Brits onderzoek, bericht The Guardian. Het gaat daarbij vooral om genen die allerlei subtiele onderhoudstaken verrichten aan cellen. Maar ook bijvoorbeeld om genen die het immuunsysteem instellen. Mensen die langdurig onregelmatig of te weinig slapen, hebben meer kans op allerlei aandoeningen, zoals overgewicht, concentratiestoornissen, infecties en hart- en vaatziekten. De onderzoekers, verbonden aan het vooraanstaande centrum voor slaaponderzoek van de universiteit van Surrey, lieten 26 vrijwilligers een week lang gemiddeld ruim vijfenhalf uur slapen en vervolgens een week gemiddeld 9 uur. Als de proefpersonen te kort hadden geslapen bleken er 711 genen anders te zijn afgesteld dan na een goede nachtrust. Honderden genen raakten hun 'ritme' van activiteit kwijt, en bij nog eens honderden was dat ritme duidelijk verstoord.