Waarom vallen er in Duitsland zo weinig doden

In Duitsland ontwikkelt de epidemie zich net zo onstuimig als in vergelijkbare landen, als Nederland en Frankrijk.

Toch is er één verschil. Duitsland heeft 20.000 zieken geregistreerd en 70 doden. Het aantal geregistreerde zieken is 8 keer groter dan in Nederland. Het aantal doden lager. Die verschillen zijn er ook met alle andere landen.

Een van de verklaringen kan zijn dan de cijfers niet vergelijkbaar zijn, dat is Duitsland meer getest zou zijn – wat overigens niet zo is – en dat dat alles verklaart.

Maar dan zou Duitsland een vergelijkbaar sterftecijfer hebben als Zuid Korea, waar zeer intensief is getest. Maar ook die vergelijking blijkt niet op te gaan: Zuid Korea heeft minder dan de helft van het aantal patiënten en net zoveel doden.

Een Duitse statisticus oppert dat een rol kan spelen dat de eerste golf besmetten de ziekte opliep tijdens de wintersport in Italie en Oostenrijk. Die eerste golf was daardoor relatief jong.

Maar helemaal sluitend lijkt ook die verklaring niet, meent Forbes.

Het verdere verloop moet duidelijk maken of het verschil blijvend is en als dat zo is, wat het Duitse geheim is

Bron(nen):   Forbes  The Local