De cijfers: coronadode is vaak man met aandoening

Het profiel van de coronadode is niet eenduidig, wel zijn er enkele kenmerken die vaker voorkomen. Zo is twee derde van de overleden patiënten man en heeft zeker de helft een onderliggende aandoening.

Dat blijkt uit informatie van het RIVM op basis van data van GGD’s en ziekenhuizen. Van de 213 overledenen hadden er 111 een andere kwaal. In 27,5 procent van de gevallen ging het om hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. Verder stierven veel mensen met diabetes (15,9 procent), een chronische longaandoening (12,7 procent), een nieraandoening (6,9 procent), maligniteit oftewel kanker (6,3 procent), spierziekten (3,7 procent) en een leveraandoening (0,5 procent). Zo’n 26,5 procent viel in de categorie overig.

Ongeveer 5 procent van de patiënten die overleden was gezond en bij ruim 40 procent is het onbekend of ze een onderliggende aandoening hadden. Mannen worden net zo vaak besmet als vrouwen, maar overlijden vaker: twee derde van de doden is man. Mogelijk heeft dat er mee te maken dat mannen vaker roken en meer kampen met hart- en vaatziekten, aldus een viroloog tegen de NOS.

Er zijn ook gegevens bekendgemaakt over de mensen die in het ziekenhuis belanden na besmetting. Van hen is 17 procent jonger dan 55 jaar. Verder zijn er 8 kinderen tot 10 jaar met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast gaat het om 4 tieners, 19 twintigers, 30 dertigers en 73 veertigers.

Bron(nen):   NOS