Koopmans: “Er komt een tweede golf”

De Nederlandse viroloog Marion Koopmans (63) van het Erasmus MC verwacht de komst van een tweede coronagolf in Nederland. “Hoe groot die is, dat hebben we voor een deel met ons eigen gedrag in de hand”, zegt Koopmans in een interview met het AD. Koopmans, lid van het OMT, sluit zich aan bij twee topexperts in Duitsland, die waarschuwen voor een tweede coronagolf, die mogelijk nog krachtiger is dan de eerste.

Koopmans denkt dat de mate waarin we ons aan de adviezen houden meespeelt. “Als je kijkt naar voorgaande grieppandemieën, dan verwacht je het wel. Maar we hebben nog nooit in de historie een pandemie gehad waarbij zoveel maatregelen zijn genomen, en zo nadrukkelijk gestuurd werd op het gedrag van mensen. Je weet niet in hoeverre we daarmee onheil kunnen voorkomen.” 

“Of en hoeveel nieuwe golven er komen, hangt ook af van de mate waarin de mensen immuun worden voor het virus”, gaat ze verder. “Dat is ook al iets wat we nog niet weten. Is iedereen die het gehad heeft permanent immuun, dan zal het meevallen. Is niemand immuun, dan blijf je met grote golven te maken krijgen. Het onderzoek dat op veel plaatsen wordt gedaan, gaat hopelijk belangrijke informatie opleveren.”

Of ze er een beetje vertrouwen in heeft? ,,Euh, ja, nou ja, we moeten dus écht goed de vinger aan de pols houden. De voorwaarde dat versoepeling niet doorgaat als mensen zich niet aan de gedragsadviezen houden, is ontzettend belangrijk. Dingen als afstand houden, niet met te veel mensen bij elkaar; je hoort er nu al de eerste klachten over. Als dat misgaat, hebben we echt een megaprobleem.”

Bron(nen):   AD