Nieuwe crisis in VU-ziekenhuis

Het VU medisch centrum zit weer in een crisis, meldt de Volkskrant vrijdag. Drie maanden geleden heeft de inspectie het verscherpt toezicht opgeheven, maar nu zijn de problemen in volle hevigheid terug: voor longoperaties worden patiënten naar andere ziekenhuizen gestuurd. Meerdere bronnen binnen het ziekenhuis stellen tegen de Volkskrant dat de nieuwe raad van bestuur niet heeft kunnen voorkomen dat de problemen blijven voortwoekeren. Er heerst nog altijd een angstcultuur en de conflicten tussen medische specialisten zijn niet afgenomen.
De longartsen van het VUmc hebben unaniem besloten hun longpatiënten niet meer door te sturen voor operaties bij de longchirurgen. De artsen vinden dat de veiligheid van hun patiënten in gevaar is, omdat er te weinig opererende longchirurgen zijn. De vorige crisis ontstond omdat er volgens een klokkenluidende longarts onnodige doden vielen bij longoperaties