Mensen die noten eten leven langer

Hét advies van de maandagochtend: eet regelmatig noten. Bij mensen die regelmatig noten eten is de kans op een dodelijke ziekte namelijk een stuk kleiner, aldus een onderzoek van de Universiteit van Harvard. In het onderzoek werden 119.000 mannen en vrouwen tijdens een periode van 30 jaar gevolgd door de onderzoekers. Daarmee is het onderzoek het omvangrijkste onderzoek dat ooit is gedaan naar de relatie tussen voedsel en het overlijdensrisico. Bij mensen die dagelijks noten eten was het overlijdensrisico maar liefst 20% lager dan bij de mensen die helemaal geen noten eten. Daarbij komt dat het risico op hart- en vaatziekten verminderde met 29% en het aantal mensen dat aan kanker overleed met 11%. Minder noten eten (minder dan dagelijks) heeft overigens ook effect, het verlagen van het overlijdensrisico ligt in direct verband met het consumeren van noten. Mensen die wel noten eten, maar dit minder dan 1 keer per week doen verlagen het risico om te overlijden al met 7%, 1 keer per week noten eten zorgt voor een daling van 11%, 2 tot 4 keer per week zorgt voor een daling van 13% en elke dag noten eten zorgt dus voor een daling van 20%. Kortom, elk nootje telt! De mensen die regelmatig noten eten hadden over het algemeen overigens ook een gezondere levensstijl. Ze wegen minder, trainen meer en rookten minder. Maar zelfs als deze aspecten buiten beschouwing werden gelaten, had noten eten overduidelijk een positief effect op het overlijdensrisico.

Bron(nen):   USA Today