Boosheid voel je vooral in je armen, liefde in je borst

Steeds dezelfde delen van het lichaam worden bij dezelfde emoties actief. Zo lijkt elke emotie een biologische basis te hebben. Bij liefde en blijheid worden vooral hoofd en borst actief. Bij depressie wordt het lichaam juist gedeactiveerd. Emoties veranderen niet alleen onze geestelijke gesteldheid, maar ook onze lichamelijke. Zo kunnen we op de juiste manier reageren op gevaarlijke situaties, maar ook op kansen op fijne sociale interacties in onze omgeving. Aan het onderzoek werkten 700 mensen mee uit West-Europa en Azië. Bij hen werd een bepaalde emotie opgewekt. Daarna moesten ze aangeven waar in hun lichaam ze de emotie voelden. De uitkomsten kwamen verrassend overeen. Hieronder is te zien welke emotie waar in het lichaam voor activiteit zorgt.131231094353-large

Bron(nen):   Science Daily