Een miljard mensen zijn gevaccineerd

Op 2 december werd het eerste vaccin goedgekeurd in Engeland. Nu, vierenhalve maand later, zijn wereldwijd 1 miljard prikken gezet. In 96 procent van alle landen is het prikken begonnen.

Het gaat steeds sneller. De eerste 100 miljoen werd bereikt na 61 dagen. De laatste 100 miljoen nam maar 5 dagen.

Wereldwijd zijn meer dan 3 miljoen mensen omgekomen.

Veruit de meeste prikken zijn gezet in rijke armen: mensen in de 27 rijkste landen en de rijken in arme landen