Gezondheidsraad: extra coronaprik voor 60-plussers

Mensen vanaf 60 jaar krijgen een extra prik tegen corona, als het aan de Gezondheidsraad ligt. Het inenten moet beginnen bij de oudste mensen van deze groep. Er zijn volgens de raad "aanwijzingen" dat bij oudere gevaccineerden de bescherming van de reeds toegediende prikken afneemt.

Ook mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen (verpleeghuizen, woonzorgcentra, en instellingen voor personen met een verstandelijke beperking), komen in de visie van de raad in aanmerking voor zo'n boostervaccin. In deze instellingen neemt het aantal infecties toe. Er wonen veelal senioren en er bestaan meer kansen op het doorgeven van een besmetting en op een ernstig ziekteverloop.

De raad heeft wel vastgesteld dat de al gegeven vaccins "in de algemene bevolking nog goed beschermen tegen ernstige ziekte".