Alcohol beschermt wellicht traumapatiënten tegen complicaties

Traumapatiënten die alcohol in hun bloed hebben, zouden naderhand minder kans lopen op het ontwikkelen van hart- en niercomplicaties. Kregen patiënten complicaties, dan hadden degenen die onder invloed waren minder kans om te overlijden. Dat blijkt uit retrospectief onderzoek van de Universiteit van Illinois onder 85.000 patiënten. ''Als je na ernstig letsel, onder invloed bent van alcohol, heeft dat een beschermend effect,'' zegt een van de onderzoekers. ''Maar we begrijpen niet helemaal hoe dat kan. Het zou kunnen dat het beschermende effect van alcohol vlak na het letsel ontstaat, als de alcohol nog in het bloed zit, maar het kan ook dat het gezondheidsvoordeel pas later komt door de metabolieten van alcohol.'' Zo'n 64 procent van de traumapatiënten, die overlijden, sterven aan een beperkt aantal latere complicaties. Patiënten met alcohol in hun bloed zouden 23,5 procent minder vaak overlijden aan complicaties aan het hart en 30 procent minder vaak aan niercomplicaties. Maar hoge alcoholconcentraties leken samen te hangen met een verlaagde kans op het ontstaan van alle soorten complicaties.  

Bron(nen):   Science Daily