IVF-kinderen hebben meer kans op psychische problemen

Kinderen die verwekt zijn door middel van vruchtbaarheidstechnologie, zoals IVF, hebben 33% meer kans op het krijgen van een psychiatrische stoornis dan kinderen die op de natuurlijke manier verwekt werden. Hoewel het verhoogde risico niet heel erg groot is, bleef het bestaan tot in de volwassenheid. Dat blijkt uit een grootscheeps onderzoek van de universiteit van Kopenhagen. Bij bijna 2,5 miljoen kinderen, geboren tussen 1969 en 2006, van wie 5% geboren werd bij vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen, werd nagegaan of ze psychiatrische stoornissen kregen. Uit het onderzoek blijkt dat het verhoogde risico op psychiatrische stoornissen bij kinderen die geboren werden na vruchtbaarheidsbehandelingen statistisch significant was voor schizofrenie en psychosen, angst- en stemmingsstoornissen, eetstoornissen, autisme en ADHD. De onderzoekers denken dat het niet ligt aan de vruchtbaarheidstechnologie, maar eerder aan het feit dat moeders die moeite hebben om zwanger te worden vaker defecte genen doorgeven aan hun nageslacht. Daar geeft de studie echter geen uitsluitsel over.

Bron(nen):   The Telegraph      

3 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Kopje thee

  … of wellicht omdat ouders wiens verwachtingen zo hoog gespannen waren om zwanger te raken, vervolgens die verwachtingen niet los kunnen laten en als ‘n stel kloeken op dat kind gaan zitten? Kun je ook wat psychische kronkels van krijgen.

 2. Gonneke Van Veldhuizen-Staas

  Ik zou graag een link hebben naar de oorspronkelijke studie. Welke ”welingelichte kringen” vertellen dit?

 3. Anatole Sala

  Wat Frank ervan vindt

  Ik ben niet geboren in ellendige omstandigheden en door mijn ouders afgestaan aan mensen die mij in betere omstandigheden konden grootbrengen.

  Nee, ik ben tegen hoge kosten in een glazen schaaltje tot leven gewekt met zaad en eicellen van een man en een vrouw die bij mijn bestaan geen andere belangen hadden dan, of zich de goede schenkers van een kind te wanen, of er onuitgesproken naar streefden hun gescreende superiore geslachtscellen zo veel mogelijk aan de mensheid door te geven.

  Ik walg ervan dat ik ten geschenke ben gegeven door leveranciers van geslachtscellen die door dubbelhartige artsen, wetenschappers en politici worden aangeduid als mijn “biologische ouders”.

  De consumenten die mijn “wensouders” worden genoemd lieten hun verlangen en belangen voorgaan op de mijne. De gedachte eraan dat ik, als in een warenhuis, in de vriezer op mijn afnemers lag te wachten vervult mij met diepe afschuw.

  Als ik nu lees hoe ik volgens deskundigen het best tot acceptatie gebracht kon worden van het onrecht mij aangedaan, dan is mij meteen helder dat de promotors van ivf weten dat zij groot onrecht plegen. De wetgever bepaalde echter dat mijn onrechtmatige levensgeschiedenis rechtmatig is.

  Frank

Reacties niet toegestaan