Overlevingskans patiënten met kanker gestegen

De overlevingskans van kankerpatiënten is het afgelopen decennium flink gestegen. Van patiënten die tussen 2001 en 2011 kanker kregen, overleed nog 42 procent binnen vijf jaar. Dankzij betere behandelingen en diagnoses is dit percentage gedaald tot 34 procent, zo meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKLN) maandag. De overlevingskansen variëren sterk per soort kanker, zo blijkt uit onderzoek. Voor borstkanker, prostaatkanker, huidkanker en sommige vormen van lymfeklierkanker geldt een relatief hoge overlevingskans. Voor deze types geldt dat 75 procent of meer hier na vijf jaar niet is overleden. Wat minder overlevingskansen hebben patiënten met darm-, blaas-, nier-, hoofd-hals- en baarmoederhalskanker na vijf jaar. De groepen met de laagste overlevingskansen (minder dan 30 procent overleeft deze na vijf jaar) hebben longkanker, maagkanker, slokdarmkanker, alvleesklierkanker en acute myeloïde leukemie. Een en ander blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, een landelijke databank beheerd door het IKLN. In de cijfers is rekening gehouden met overlijden door andere oorzaken.