Eerste transplantatie van een ‘dood hart’

Australische chirurgen zijn er voor het eerst in geslaagd om een 'dood hart' te transplanteren. Donorharten komen normaal gesproken van mensen die hersendood zijn verklaard, maar waarvan het hart nog klopt. Het hart wordt dan verwijderd en zo'n 4 uur op ijs bewaard alvorens het te transplanteren. In een ziekenhuis in Sydney bracht een team van chirurgen een hart dat al 20 minuten niet meer klopte weer tot leven in een machine die 'heart-in-a-box' wordt genoemd. Daarin wordt het orgaan warm gehouden, wordt de hartslag opnieuw opgewekt en wordt een voedende vloeistof toegediend die de schade aan de hartspier moet beperken. De eerste patiënte, een vrouw van 57, kreeg meer dan 2 maanden geleden een dergelijk hart getransplanteerd. Ze voelt zich 'alsof ze weer 40 is'. Daarna werd deze procedure nog 2 keer met succes toegepast. De heart-in-a-box, wordt ook getest op andere locaties over de hele wereld en dat kan een belangrijke doorbraak betekenen. Er zullen zo tot 30% meer levens kunnen worden gered door de toename van het aantal beschikbare donororganen. De methode van het opwarmen en voeden van organen voorafgaand aan de transplantatie wordt ook al met succes toegepast om de kwaliteit van long- en levertransplantaties te verbeteren.

Bron(nen):   BBC News