Is sporten gezond? Niet voor iedereen!

Is sporten slecht voor sommige mensen, die verder heel gezond zijn? Amerikaanse onderzoekers beweren van wel. Na het analyseren van de gegevens van 6 studies, vonden ze dat ongeveer 10% van de mensen er zelfs slechter aan toe was op minstens 1 van de volgende indicatoren voor hart- en vaatziekten: de bloeddruk, het insulineniveau, HDL-cholesterol of triglyceriden. Ongeveer 7% ging op minstens 2 criteria achteruit. Waarom dat zo is, weten de onderzoekers niet. Het had niet te maken met de conditie op het moment dat ze begonnen met sporten of met de leeftijd, de etnische achtergrond en de sekse. Het nemen van medicatie tegen een hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte speelde ook geen rol.

Dat is geen goed excuus om maar niet meer te gaan sporten, want bij anderen leidt het wel tot een matige tot sterke verbetering van de indicatoren. En het probleem met deze studies is dat ze zaken als bloeddruk of insuline meten, maar de mensen niet lang genoeg volgen om te zien of ze meer hartaanvallen hebben en eerder dood gaan. Evengoed zijn het risicofactoren.

Bron(nen):   The New York Times