Wat was gekkekoeienziekte ook alweer? En hoe ontstaat deze?

In de jaren '80 was rundvleeseten niet zonder gevaar. Je kon er doodziek van worden door BSE, ook wel "gekkekoeienziekte" genoemd. BSE staat voor bovine spongiforme encephalopathie. Deze rundveeziekte is de oorzaak van de Creutzfeldt-Jakob, een voor mensen dodelijke hersenziekte.

Oorzaak: dieren die dieren eten. Vooral mensen rond de dertig jaar oud worden getroffen door de ziekte. Eenmaal besmet is er weinig tegen te doen. Patiënten ervaren zware pijn door aantasting van het zenuwstelsel.

In 1986 werd BSE voor het eerst gevonden in Groot Brittannië en vanuit daar heeft het zich naar andere landen verspreid. In Groot-Brittannië leidde de ziekte in de jaren na de ontdekking tot een ramp voor rundveehouders, omdat meer dan 180.000 besmette runderen moesten worden afgevoerd. Vanaf 1987 is bij 88 runderen afkomstig uit Nederland een BSE-besmetting vastgesteld. Sinds het laatste geval in 2011 zijn er geen nieuwe gevallen in Nederland.

BSE is een infectieziekte die behoort bij de groep van "overdraagbare spongiforme encephalopathieën" (Engels: transmissible spongiform encephalopathies, TSE's) ofwel prionziekten. De ziekte wordt veroorzaakt door een afwijkend gevouwen eiwit. Gekkekoeienziekte verspreidt zich hoofdzakelijk door hergebruik van dierlijke eiwitten in diervoer. De ziekte tast het centraal zenuwstelsel aan.