NZa onderzoekt zorgaanbieders die om extra bijdrage vroegen

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn meerdere meldingen binnengekomen van zorgaanbieders die hun patiënten extra geld in rekening hebben gebracht. In sommige gevallen was het een vrijwillige eigen bijdrage. Maar vrijwillig of niet: het in rekening brengen van een eigen bijdrage is niet toegestaan, benadrukt de NZa vrijdag.

Zorgaanbieders kozen ervoor om een extra bijdrage te vragen omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden, aldus de NZa. Ze wilden met dat bedrag stijgende personeelskosten, huur- en energieprijzen betalen. "Het gaat vaak om kleine bedragen die soms contant betaald moeten worden."

De NZa ontving meldingen uit verschillende zorgsectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg en fysiotherapie. "Er is geen wettelijke eigen bijdrage vastgesteld voor deze vormen van zorg", schrijft de NZa. Patiënten die toch om extra geld worden gevraagd, kunnen daarvan melding doen. De NZa onderzoekt zorgaanbieders waarover signalen zijn binnengekomen. Die kunnen dan een waarschuwing krijgen. Als ze zich hier niet aan houden, krijgen ze uiteindelijk mogelijk een dwangsom opgelegd.