‘Kankermedicijn kan kanker veroorzaken’

Medisch personeel dat in aanraking komt met het kankermedicijn Adriamycine, loopt zelf risico om kanker te krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een woensdag verschenen advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook mensen die betrokken zijn bij de productie van het medicijn en het opruimen ervan lopen een verhoogd gezondheidsrisico. Hoe groot het kankerrisico is, kan volgens de Gezondheidsraad echter niet goed worden ingeschat wegens ,,gebrek aan adequate gegevens''. De raad adviseert het ministerie om het medicijn te classificeren in 'categorie 1B'. In deze categorie vallen stoffen die beschouwd moeten worden als kankerverwekkend voor mensen.

Adriamycine is een medicijn dat al tientallen jaren gebruikt wordt tegen verschillende kankersoorten.