116 dingen die kankerverwekkend zijn

Het zal je niet zijn ontgaan: deze week heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwerkt vlees, zoals ham en salami, officieel bestempeld als kankerverwekkend.

Wat is dan nog wel gezond, zul je misschien geërgerd denken, terwijl je de schouderham toch maar weer terug legt in de koelkast. In ieder geval niets dat in Groep 1 staat van de lijst van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek.

De hele lijst bestaat uit meer dan duizend stoffen, die mogelijk kankerverwekkend zijn, maar in Groep 1 staan de stoffen waarvoor voldoende bewezen is dat ze kanker kunnen veroorzaken bij mensen. Je vindt er bijvoorbeeld de sigaret terug en de zonnebank. The Guardian verdeelde de lijst in stoffen, mengsels en omstandigheden.

Dit is de volledige lijst:

Kankerverwekkende omstandigheden

1. Tabak roken

2. Passief roken van tabak

3. Zonnebanken en -lampen

4. Aluminium produceren

5. Auramine produceren

6. Blootstelling aan roet bij het schoorsteenvegen

7. Kolenvergassing

8. Koolteer distilleren

9. Cokes (de brandstof) produceren

10. Hematiet opgraven (in een mijn)

11. Ijzer en staal gieten

12. Isopropylalcohol produceren met sterke zuren

13. Magenta produceren

14. Werken als schilder (voortdurende blootstelling aan chemische stoffen in verfproducten)

15. Rubber produceren

16. Blootstelling aan nevels van sterke anorganische zuren

17. Straten en daken bedekken met koolteerpek

18. Meubels maken (houtstof)

19. Schoenen maken en repareren (leerstof)

20. Arseen in drinkwater


Kankerverwekkende mengsels

21. Natuurlijke mengsels van aflatoxines

22. Alcoholische dranken

23. Betelnoot

24. Betelpruim met tabak

25. Betelpruim zonder tabak

26. Koolteerpek

27. Koolteer

28. De uitstoot van het verbranden van steenkool binnenshuis

29. Uitlaatgassen van dieselmotoren

30. Onbehandelde of licht behandelde minerale olie

31. Pijnstillende mengsels van fenacetine

32. Planten die artistolochiazuur bevatten

33. Polychloorbifenyl (PCB’s)

34. Op Chinese manier gezouten vis

35. Schalie-olie

36. Tabaksproducten die niet gerookt worden

37. Houtstof

38. Verwerkt vlees

39. Roet (steenkoolstof)


Kankerverwekkende (groepen van) stoffen

40. Acetaldehyde

41. 4-Aminobifenyl

42. Artistolochiazuren

43. Arseen en samenstellingen met arseen

44. Asbest

45. Azathioprine

46. Benzeen

47. Benzidine

48. Benzo(a)pyreen

49. Beryllium en berylliumsamenstellingen

50. Chlornafazine (N,N-Bis(2-chloroethyl)-2-naphthylamine)

51. Bis(chloormethyl)ether

52. Chloormethoxymethaan

53. 1,3-Butadieen

54. 1,4-Butanediol dimethanesulfonaat (Busulfan, Myleran)

55. Cadmium en cadmiumsamenstellingen

56. Chloorambucil

57. Methyl-CCNU (1-(2-Chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea; Semustine)

58. Chroom(VI)-samenstellingen

59. Ciclosporine

60. Anticonceptiemiddelen die oestrogeen en progrestageen combineren

61. Menopauzebehandeling met een combinatie van oestrogeen en progrestageen

62. Cyclofosfamide

63. Di-ethylstilbestrol

64. Kleurstoffen die gemetaboliseerd zijn tot benzidine

65. Epstein-barrvirus

66. Oestrogenen, niet-steroïdaal

67. Oestrogenen, steroïdaal

68. Postmenopausale oestrogeenbehandeling

69. Ethanol in alcoholische dranken

70. Erioniet

71. Ethyleenoxide

72. Etoposide alleen en in combinatie met cisplatine en bleomycine

73. Formaldehyde

74. Galliumarsenide

75. Infectie met helicobacter pylori

76. Chronische infectie met het hepatitis B-virus

77. Chronische infectie met het hepatitis C-virus

78. Plantaardige middeltjes op basis van het Aristolochia-geslacht

79. Infectie met het hiv-virus (type 1)

80. Infectie met het humaan papillomavirus type 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 en 66

81. HTLV-I-virus

82. Melfalan

83. Methoxsalen (8-Methoxypsoralen) plus ultraviolet A-straling

84. Bisamine

85. MOPP en andere gecombineerde chemotherapie die alkylerende stoffen bevat

86. Mosterdgas

87. 2-Naphthylamine

88. Neutronenstraling

89. Nikkelsamenstellingen

90. NNK

91. N-Nitrosonornicotine (NNN)

92. Infectie met opisthorchis viverrini

93. Luchtvervuiling buitenshuis

94. Fijnstof in luchtvervuiling buitenshuis

95. Fosfor-32, als fosfaat

96. Plutonium-239 en zijn vervalproducten als aerosolen

97. Radioiodines uit kernrampen en ontploffingen van kernwapens

98. Radionucliden die alfapartikels uitzenden

99. Radionucliden die betapartikels uitzenden

100. Radium-224 en zijn vervalproducten

101. Radium-226 en zijn vervalproducten

102. Radium-228 en zijn vervalproducten

103. Radon-222 en zijn vervalproducten

104. Schistosomiasis

105. Siliciumdioxidekristallen (geïnhaleerd in de vorm van kwarts of cristobaliet)

106. De straling van de zon

107. Talk dat asbestvezels bevat

108. Tamoxifen

109. 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine

110. Thiotepa (1,1′,1″-phosphinothioylidynetrisaziridine)

111. Thorium-232 en zijn vervalproducten, intraveneus toegediend als een colloïdale dispersie van thorium-232 dioxide

112. Treosulfan

113. Ortho-toluïdine

114. Vinylchloride

115. Ultraviolette straling

116. X-stralen en gammastralen

Bron(nen):   De Morgen