Stemming is van invloed op resultaat medische ingrepen

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat negatieve emoties een nadelige invloed kunnen hebben op het resultaat van een aantal complexe medische procedures, waaronder interventieradiologie. In een studie, die gepresenteerd werd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA) werd aangetoond dat hoge niveaus van stress, angst en vijandigheid voorafgaand aan het ondergaan van een angioplastiek of andere interventionele radiologische procedures een negatieve invloed hebben op het resultaat. In tegenstelling tot chirurgische procedures waarbij patiënten onder narcose zijn, worden interventionele radiologische procedures vaak uitgevoerd bij patiënten die verdoofd, maar wakker zijn en in staat om met de arts te praten. De onderzoekers analyseerden de resultaten van 230 patiënten, waarvan 120 vrouwen en 110 mannen (gemiddelde leeftijd 55 jaar), die interventionele radiologische procedures ondergingen, waaronder vasculaire interventies en ingrepen aan de nieren. De minimaal invasieve procedures maken gebruik van een katheter, die wordt ingebracht via een bloedvat en naar een ander gebied van het lichaam wordt geleid, zoals een verstopte slagader. Aan het begin van de procedure werden de patiënten gevraagd om een vragenlijst in te vullen om hun stemming te peilen. De patiënten gaven aan in hoeverre zij positieve en negatieve gevoelens hadden. Tot de negatieve gevoelens behoorden bv. schuldgevoel, angst en prikkelbaarheid. Daarna werden de patiënten in groepen ingedeeld op basis van hoge en lage scores voor positieve gevoelens en hoge en lage scores voor negatieve gevoelens. Voor elk van deze groepen werd vervolgens nagegaan of er een verband was met het optreden van bijwerkingen tijdens de procedures, zoals een langdurig zuurstofgebrek, een lage of hoge bloeddruk, postoperatief bloeden of een abnormaal langzame hartslag. Hieruit bleek dat patiënten met veel negatieve gevoelens significant meer bijwerkingen hadden dan patiënten met weinig negatieve gevoelens. Van de 104 patiënten met veel negatieve gevoelens had 22% last van een bijwerking. Bij patiënten met weinig negatieve gevoelens was dit slechts 12%. Er werd geen verband gevonden tussen de mate van positieve gevoelens en het optreden van bijwerkingen. De onderzoekers wijzen er op dat het nodig kan zijn om voorafgaand aan het ondergaan van een ingreep patiënten coping-strategieën aan te leren, zodat ze beter om kunnen gaan met negatieve emoties.  

Bron(nen):   PsychCentral