Anthrax-uitbraak in Siberië door smeltende permafrost

In Siberië is anthrax (miltvuur) uitgebroken in een groep nomadisch levende rendierherders. Ongeveer zeventig herders, onder wie 41 kinderen, werden opgenomen in het ziekenhuis en een 12-jarige jongen is eraan overleden. Meer dan tweeduizend rendieren zijn gestorven aan de ziekte en nog eens zestig mensen zijn geëvacueerd. De laatste uitbraak van de ziekte in deze regio was in 1941. Anthrax wordt veroorzaakt door een bacterie die in rusttoestand decennia lang kan overleven. Als de omstandigheden zich daartoe lenen, kan de bacterie weer actief worden. Nu zou dit het geval zijn ten gevolge het smelten van de permafrost, de permanent bevroren laag van de bodem in de toendra, ten gevolge van de hoge temperaturen die deze zomer genoteerd werden. Door de warmte ontdooien oude lijken die goed bewaard bleven door de extreme kou. Daardoor ontwaakt de bacterie en verspreidt ze zich via rendieren. De bacterie vermenigvuldigt zich in het lichaam en produceert een toxine dat kan leiden tot symptomen die variëren van blaren tot hoge koorts, rillingen, kortademigheid en misselijkheid. Als de ziekte niet behandeld wordt met antibiotica overlijdt ongeveer 20% van de patiënten eraan. Vorig jaar voorspelden wetenschappers al datdoor de opwarming van de aarde lang bevroren virussen en bacteriën zich mogelijk opnieuw konden verspreiden. Het lijkt er helaas op dat ze gelijk gaan krijgen.

Bron(nen):   Knack