Zestig keer te veel fijnstof in huis na het koken

Fijnstof verwacht je in de buurt van de snelweg en de fabriek, maar niet in je eigen keuken. En toch is het juist daar, dat alle normen ruimschoots worden overschreden. Na het koken blijft er een hoeveelheid fijnstof achter, die zestig keer hoger is dan de wettelijke norm. Onderzoekers van TNO lieten deelnemers een week lang een rugzak vol meetapparatuur meedragen, zodat constant gemeten kon worden hoeveel fijnstof zich in de lucht bevond. Daaruit bleek dat ze negentig procent van de tijd binnen waren en ook negentig procent van het fijnstof daar binnen kregen. Oorzaken zijn extreem geïsoleerde huizen en slecht functionerende afzuigkappen. Tijdens het koken komt zo tot wel 600 microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht, dat vaak urenlang blijft hangen. Dat is zestig keer meer dan de wettelijke norm. Hoe schadelijk de lucht is, moet verder worden onderzocht. Fijnstof is een verzamelnaam voor alle deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer. Het fijnstof dat uit roet komt heeft natuurlijk een andere samenstelling dan wat er vrijkomt bij het koken.

Bron(nen):   AD