Falende behandelaar klust verder als alternatieve genezer

Door het medisch tuchtcollege was besloten dat de man geen patiënten meer mocht behandelen , omdat het een gevaarlijke prutser was, maar hij blijkt verder te zijn gegaan met 'alternatieve behandelaar'. Zijn doelgroep: mensen zonder hoop. Volgens de uitspraak van het tuchtcollege richtte de genezer zich op een „zeer kwetsbare doelgroep” en ontbreekt „ieder objectief inzicht in de effectiviteit van de door hem bepleite experimentele behandelingen”. De man heeft zich niets aangetrokken van het vonnis, ontdekte NRC. Bij behandelt nog steeds kankerpatiënten. Volgens het CBS laat circa een miljoen Nederlanders, meestal hoogopgeleid, zich behandelen door alternatieve genezers. Er bestaat geen overzicht van actieve behandelaars en therapieën.