Naming en shaming: de ergste zorgdirecteur volgens Hugo Borst

Hugo Borst en Carin Gamaerts, die al een revolte bereikten in de ouderzorg, vertelden in DWDD wat er nog meer moet veranderen. Volgens Borst moeten er een  boel directeuren van instellingen weg, omdat ze bureaucraten zijn, cententellers. Of hij een hele erge kon noemen, vroeg Matthijs Dat kon hij wel. Carin Gamaerts probeerde nog hem de mond te snoeren, maar Borst noemde man en paard: Jeroen van den Oever is een van de ergste patsers in de zorg en hij moet met ontslag. Van den Oever is der baas van de mega-zorginstelling Fundis. Volgens eigen zeggen is Jeroen vooral 'consultant, ondernemer en econoom.' En dat is volgens Borst het foute type. Hoogdravende praters die niet goed zijn voor de ouderen en voor het personeel. Fundis is als "bedrijf  actief op een specifiek  terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Van thuiszorg tot persoonlijke alarmering, van welzijn tot diëtetiek en van verpleeghuiszorg tot huishoudelijke hulp." En Van den Oever runt dat, volgens Borst, als 'consultant, ondernemer en econoom'. Hij moet weg.