Wetenschappers ontrafelen geheimen van ‘superagers’

Mensen die in goede gezondheid heel oud worden, de zogenoemde ‘superagers’, zijn al jaren onderwerp van onderzoek. Eindelijk lijken wetenschappers een idee te hebben van wat hun geheim is.

Eerdere studies toonden al aan dat heel oude, maar gezonde mensen een aantal karaktereigenschappen gemeenschappelijk hebben. Zo zijn ze veerkrachtiger bij tegenslagen in het leven, zijn ze over het algemeen iets extraverter en minder neurotisch. Maar er blijkt ook een fysiek kenmerk van belang. Emily Rogalski en haar team van Northwestern University onderzochten de hersenen van tien ‘superagers’ na hun overlijden. Daaruit bleek dat ze meer van een bepaald type hersencellen hadden, die Von Economo-neuronen worden genoemd.

Een van de hersengebieden waar de neuronen voorkomen is de anterieure cingulate cortex, die belangrijk is voor focus en werkgeheugen. Dit hersengebiedje was bij de zeer oude mensen dikker dan bij veel vijftigers en zestigers. “Deze superagers hebben meer Von Economo-neuronen dan de meeste twintigers,” aldus Rogalski. “We weten niet hoe dat kan of waarom het belangrijk is, maar we vinden dit speciale type neuronen maar in een paar hersengebieden.”

En er zijn meer opmerkelijke kenmerken van de ‘superagers’. “De grijze stof in de hersenen van tachtigjarigen vermindert bijna 2,5 keer zo snel als bij heel oude mensen,” legt Rogalski uit. Daarnaast zijn de onderzoekers erachter gekomen dat een ongezonde leefstijl niet direct een bezwaar is. Veel ‘superagers’ hebben gerookt en houden van een drankje. Ook kun je beter wat zwaarder zijn. “Het is niet erg om dun te zijn als je jong bent, maar als je oud bent is het wel erg slecht voor je,” besluiten de onderzoekers.

Bron(nen):   The Guardian