Cherophobie: de angst om gelukkig te zijn

We blijken in het gelukkigste land van Europa te leven. Er zullen toch ook mensen zijn die dat lastig vinden: de mensen die lijden aan Cherophobie, de angst voor geluk. Afgeleid van chero, dat Ik ben blij betekent en phobie, het Griekse woord voor angst. Volgens psychiaters heeft hun aandoening doorgaans een dieperliggende oorzaak, een jeugdtrauma of andere leed uit hun leven.
Ze zijn bang voor geluk, waarschijnlijk omdat ze bevreesd zijn dat geluk weer kwijt te raken. En behalve dat geluk dus stress oplevert pogen ze geluk ook uit de weg te gaan, door plaatsen waar geluk heb zou kunnen overkomen te mijden. Ze gaan niet naar feesten, denken ook vaak dat het niet goed is voor een mens om gelukkig te zijn

Bron(nen):   Psychology Today