Mediteren kan je ook ongelukkiger maken

Over mediteren hoor je de mooiste dingen. En het is aangetoond dat het zeker kan bijdragen aan een gelukkig leven. Maar minder bekend is dat een heleboel mensen die mediteren daar slechte ervaringen mee hebben. Er (zeer) angstig van zijn geworden en andere nadelige gevolgen van ondervinden. Onderzoekers van het Londens University College onderzochten de ervaringen van 1300 geoefende mediteerders. En een kwart van hen zei negatieve ervaringen te hebben. Meer dan een kwart van de mensen die regelmatig mediteren, heeft een 'bijzonder onaangename' psychologische ervaring, inclusief gevoelens van angst en verwrongen emoties. Iedereen die werd geïnterviewd voor de studie had ten minste twee maanden meditatie-ervaring en werd gevraagd of ze ooit een "bijzonder onaangenaam" moment hadden gehad tijdens een meditatiesessie. Van de 1300 ondervraagden gaven 315 mensen aan wel eens, of vaker, een bijzonder onaangenaam moment te hebben gehad door te mediteren. Vrouwen en mensen met een religieuze overtuiging hadden gemiddeld minder last van negatieve ervaringen. De onderzoekers geven zelf aan dat hun onderzoek niet het laatste woord spreekt. Maar ze opperen wel dat het goed is om met een open blik, wetenschappelijk, te kijken naar de zegeningen en nadelen van meditatie.

Bron(nen):   Science Alert  University College