‘Verhoging rookleeftijd is feestje voor tabaksindustrie’

Longarts Wanda de Kanter trekt ten strijde tegen de verhoging naar 18 jaar van de leeftijd waarop je sigaretten mag kopen. Dat zal het aantal tabaksdoden niet verlagen denkt ze. Het kabinet besloot vorige week de leeftijd om tabak te kopen te verhogen van 16 naar 18 jaar. De Kanter, schrijft op haar blog:  'De sigarettenindustrie is dezelfde industrie die in de derdewereldlanden kinderen vanaf 9 jaar aan het roken brengt: hoe eerder zij beginnen, hoe ernstiger de verslaving er in hakt. Het is dezelfde industrie die in Nederland kinderen ronselt: een gratis aansteker vergeeft in ruil voor een e-mailadres.' Ze voegt er cynisch aan toe: ' De moeder van onze vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher is commissaris bij Philip Morris.' Nu is de leeftijd vanaf wanneer je tabak mag kopen 16 jaar. De Kanter: 'De meeste kinderen beginnen ver voor die leeftijd en geven aan dat het geen enkel probleem is om er voor hun zestiende aan te komen. Voor het achttiende levensjaar gaat dus ook heus wel lukken. Handhaving van het beleid is weinig verwachtingsvol, mede gezien de mislukking van het horecarookverbod. Dat is immers ook al teruggedraaid door de extreme druk van de verzamelde sigarettenindustrie.' De longarts van Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk wil dat de overheid een reeks strenge maatregelen neemt: - verkooppunten naar de tabakszaak, het is geen levensmiddel, maar een doodsmiddel, - maak een pakje twee keer zo duur, - handhaaf alsnog het rookverbod in de horeca én - verhoog de leeftijd voor het kopen van sigaretten.  

11 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Hans Jonkhof

    Dit is een aan alle kanten ronkend verhaal dat kant nog wal raakt. De praktijk laat zien dat de beperkende maatregelen rondom roken van de afgelopen jaren in het algemeen en het verhogen van de leeftijd wel degelijk effect hebben. Natuurlijk kunnen niet leeftijdsgerechtigden via via nog wel aan rookwaar komen, maar de drempel is hoger en er zijn gewoon steeds minder jongeren die beginnen met roken.

    Wat de bijbaan van de moeder van onze vice premier met dit alles te maken heeft is mij een groot raadsel!

    Dat we jongeren moeten behoeden om te gaan roken daar ben ik het absoluut mee eens (was ik zelf maar nooit begonnen…). Het betuttelen van volwassenen om ze te bewegen om te stoppen met roken gaat mij te ver, zeker als dit moet gaan via verdubbeling van de prijzen van rookwaar of het beperken van het aantal verkooppunten. Hebben we zelf ook nog iets te vertellen over de risico’s die we zelfverkozen willen lopen?

    • Jannie Ooms

      ‘Hebben we zelf ook nog iets te vertellen over de risico’s die we zelfverkozen willen lopen?’
      Ja hoor, maar alleen als je als roker ook de kosten van de door je verslaving opgelopen ziekten betaalt.

      (in antwoord op Hans Jonkhof)
  2. The Final Countdown

    Ze moeten die sigaretten veel erger maken. Dat je binnen 5 jaar sterft. Ook als mee-roker betaal ik gewoon mee. Net als die hele luchtvervuilingmafiamaatregelen die niks doen. Integendeel. Via de verzekering betaal ik voor de rokers en ook voor de zwangeren.

    • RhodBerth

      Zonder zwangerschap was je er zelf niet geweest. Dat je daar aan mee betaald is de puurste vorm van eerlijkheid. Trouwens, rokers betalen veel meer belasting en zwangeren zorgen voor nieuwe belasting betalers.

      En van leven ga je dood. Iedereen doet dingen die gevaarlijk/dom/ongezond zijn. Waarom wel boos over de verzekering van rokers, maar niet van sporters, fastfood-eters, mensen die veel naar 3e wereldlanden reizen, mensen die nooit sporten, etc?

      Sorry, echt een kortzichtig standpunt.
      En dat zeg ik als iemand die nog nooit gerookt heeft.

      (in antwoord op The Final Countdown)
  3. Jeffrey Pol

    De wens op het verbod op roken is typisch een uiting van een geconditioneerde geest die in de ‘maakbare samenleving’ gelooft gepeild op sociaal-democratische grondsbeginselen. En altijd weer de neoliberale visie, in dit geval de invloed van de tabaksindustrie op het terugdraaien van het rookverbod. Volgens mij waren het de rokers die weigerden te stoppen in een café met roken en zich bewust werden dat als iedereen de regel brak de basis wegvalt voor het handhaven van de regel. Nee, dan de schuld leggen bij de tabaksindustrie.

    Maar goed,.. ik denk even mee met mijn neoliberale medemens. Zorg dat de minimale leeftijd voor het verkopen van sigaretten dan 21 jaar is. Die tieners van 15 die de sigaretten verkopen aan de balie van iedere supermarkt is al superhypocriet.

  4. Jannie Ooms

    Ik ben het helemaal eens met longarts De Kanter. Ik ga zelfs nog iets verder.
    Maak het roken onbetaalbaar. Verhoog de prijs van een pakje sigaretten naar 25 euro en beperk de verkoop tot de weinige dan nog overblijvende sigarenwinkels. Je zult zien dat de verkoop dan instort en de jeugd van de sigaretten afblijft.
    Als we het over beperken van de kosten van de gezondheidszorg hebben, zou het lange- termijn effect wel eens heel gunstig kunnen uitvallen.

    • grasspriet

      Lijkt een logische conclusie die je maakt maar aangezien onze regering ook weer lekker verdient aan rokers….

      (in antwoord op Jannie Ooms)
  5. Diederdick

    Ik denk dat haar betoog hout snijdt.
    De verkoop was, totdat supermarkten en tankstations hun assortiment uit mochten breiden, voorbehouden aan tabaksspeciaalzaken.
    Waarom dat niet opnieuw ingevoerd en zo nog die laatste paar oud-voetballers en kleine zelfstandigen op de been houden? Drank ook alleen bij slijters halen? Ik zie alleen maar voordelen.

    En, als je dan besluit tot dit soort zaken en rookverboden, durf te handhaven maar dat is, door de lobby en het welwillend tegenwerken door handhavende instanties, een farce geworden. Dus, wanneer je tot een verbod besluit maak je sluitende wetgeving en de boetes zo hoog dat iedereen zich wel twee keer bedenkt vooraleer het verbod te overtreden.

  6. Daan24

    hoe ik op gezette tijden ook kan smachten naar een ‘saffie’: van mij mogen ze het achter mekaar verbieden. Net als dat ondemocratische gelobby in Den Haag en Brussel. Ik snap niet dat dat mag.

  7. wezijnniethetzelfde

    Mevrouw de Kanter maakt deel uit van een uitstekend en begaafd draaiend team op de lon-afdeling van het Rode Kruis Ziekenhuis.Een mogelijke omissie is het noemen van de naam van de moeder van Asscher. Misschien kan dit bericht Asscher beschadigen, ws niet, De heer Asscher is een zelfstandig en begaafd denker die samenwerkt met mensen uit alle lagen van de bevolking.

  8. Pietje_Precies

    helaas gaat het hier om volstrekte willekeur. Alcohol is ook een probleem en suiker is ook de meest dodelijke toevoeging aan voedsel.
    Extreme prijsverhogingen openen de deuren voor illigale handel. opbrengst vs risico wordt een aantrekkelijker plaatje. Sigarettenhandel als zware criminaliteit naast hash. het is een kleine stap.
    het is allemaal niet eenvoudig, deze materie.

Reacties niet toegestaan