Meer gezondheidsklachten door lachgas

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door anp
dinsdag, 30 juli 2019 om 8:03
meer gezondheidsklachten door lachgas1564467127
Het aantal meldingen van gezondheidsklachten door het gebruik van lachgas bij personen van 13 jaar en ouder neemt snel toe. Het aantal meldingen steeg van 13 in 2015 naar 54 in 2018. In de eerste helft van 2019 werden 67 gezondheidsklachten gemeld. Dat meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), dat onderdeel is van het UMC Utrecht, in zijn jaaroverzicht over 2018. Veel voorkomende klachten waren misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kwamen er ook meldingen binnen over pijn op de borst, een verminderd zicht, verwardheid en angst. Diverse gebruikers hadden last van tintelingen of een verdoofd gevoel in de armen en/of benen. Die klachten kunnen wijzen op een tekort aan vitamine B12. Dat tekort kan ontstaan door het overmatig gebruik van lachgas. Het NVIC is de nationale vraagbaak voor huisartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners bij acute vergiftigingen.