Stoppen met alcohol is goed voor je humeur

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
woensdag, 10 juli 2019 om 9:24
welingelichtekringen header 1
Dat alcohol weinig goeds doet voor je lichaam is de laatste jaren wel duidelijk geworden, maar ook je geest heeft te lijden onder je drankconsumptie. Vooral vrouwen zouden zich beter voelen als ze de alcohol laten staan. Dat blijkt uit een studie uit Hongkong die in vakblad CMAJ verscheen onder een grote groep mannen en vrouwen. De mensen die hun hele leven al geheelonthouder waren hadden aan het begin van de vierjarige studie het hoogste psychisch welzijn. Vrouwen, die eerst gematigd dronken en daarna stopten, merkten een positieve verandering van hun welzijn. Dat gold voor zowel Chinese als Amerikaanse deelnemers aan de studie en de resultaten bleven overeind na correctie voor sociaal-demografische factoren, bmi en roken. "Naar verwachting blijft de wereldwijde alcoholconsumptie toenemen," aldus onderzoeker dr. Michael Ni. "Maar onze bevindingen wijzen erop dat voorzichtigheid geboden is, ook bij gematigd drinken. Er zijn duidelijke signalen dat geheelonthouding een positieve verandering teweeg brengt in het geestelijk welzijn van mensen."