Waarom het goed is om op tijd naar bed te gaan

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Chantal Caeszaterdag, 06 december 2014 om 13:10
welingelichtekringen header 1
Wie 's avonds laat naar bed gaat heeft meer negatieve gedachten dan mensen die op tijd naar bed gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Binghamton (State University of New York), waarvan de resultaten gepubliceerd werden in het . De onderzoekers lieten 100 studenten vragenlijsten invullen en opdrachten uitvoeren om na te gaan hoeveel en welke negatieve gedachten ze hadden. Ook werd hen gevraagd naar hun slaaptijden. Daarna werd zowel de duur als de timing van de slaap in verband gebracht met de hoeveelheid en de aard van de negatieve gedachten. Ze vonden dat mensen die veel piekerden degenen waren die minder uren sliepen. Dit verband tussen de duur van de slaap en piekeren kwam ook al naar voren in eerder onderzoek. Een uitgestelde timing van de slaap ging samen met meer opdringerige gedachten, die mensen moeilijk van zich af kunnen zetten. Volgens de auteurs zijn voldoende slapen en op tijd naar bed gaan eenvoudige en goedkope manieren om mensen van hun negatieve gedachten af te helpen. Op basis van dit onderzoek is het echter niet mogelijk om een uitspraak te doen over een causaal verband. Meer negatieve gedachten kunnen ook leiden tot minder slaap en later gaan slapen.
Bron(nen): The Independent